Perfformiad wedi wythnos ddwys o Ymchwil a Datblygiad o dan nawdd Cyngor y Celfyddydau. Roeddwn yn gweithio fel cyfarwyddwr ar fy ngwaith Y Pethau Mud, drama ryfel, i archwilio effaith a photensial perfformio'r testun mewn gofod penodol sef Neuadd Goffa.
Original languageWelsh
Publication statusPublished - 18 Jan 2019

ID: 4001225