O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Downloads (Pure)

Abstract

Mae’r erthygl hon yn defnyddio theatr fel modd i fewnsyllu ar gyfnewidfa ddiwylliannol Cymru a Bryniau Casia a Jaiñtia a wreiddir yn hanes Cenhadaeth Dramor y Methodistaid Calfinaidd Cymreig yng ngogledd-ddwyrain India rhwng 1841 ac 1969. Gan ganolbwyntio ar ddramâu Casi o’r cyfnod trefedigaethol yn ogystal ag enghraifft o berfformiad cenhadol a lwyfannwyd yng Nghymru yn 1929, cwestiynir i ba raddau y dylanwadodd canfyddiadau’r Cymry o theatr a’r ddrama ar berfformio brodorol Bryniau Casia, ac yn yr un modd, i ba raddau y dylanwadodd canfyddiad y cenhadon o India ar y syniad a’r gynrychiolaeth o’r wlad honno mewn portreadau perfformiadol ohoni yng Nghymru.

'From social drama to the pageant: theatre in the cultural exchange between Wales and north-east India'.
This article uses theatre as a lens in order to examine the cultural exchange between Wales and the Khasi and Jaiñtia Hills that is rooted in the history of the Welsh Calvinistic Methodist Overseas Mission present in north-east India between 1841 and 1969. Focusing on Khasi plays from the colonial period as well as an example of Welsh missionary performance staged in Wales in 1929, the article considers the extent to which Welsh conceptions of theatre and drama influenced native performances in the Khasi Hills, and correspondingly, to what extent the missionaries’ perception of India influenced the idea and the representation of the country in Welsh performative portrayals.
Original languageWelsh
Pages (from-to)29-59
JournalGwerddon
Issue number29
Publication statusPublished - Oct 2019

Cite this