Lles mewn gwaith: Y dadleuon economaidd dros fuddsoddi mewn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru. Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor

Rhiannon Tudor Edwards, Llinos Haf Spencer, Bethany Anthony, Lucy Bryning

Research output: Book/ReportCommissioned reportpeer-review

Original languageWelsh
PublisherBangor University
Number of pages64
ISBN (Electronic) 9781842201732
Publication statusPublished - 17 Oct 2019

Keywords

  • lles
  • llesiant
  • gwaith
  • pobl ifanc
  • pobl hyn mewn gwaith
  • diweithdra
  • gwaith cyflogedig

Cite this