Trafoda'r erthygl hon gwestiynau a gododd yn sgil llunio Gwlad yr Asyn, sef drama lwyfan ar ffurf monolog asyn. Cafodd y ddrama ei hysgrifennu fel ymateb gwrth-imperialaidd Cymreig i destun canonaidd Shakespeare, The Tempest. Mae'r erthygl yn ystyried y diffyg traddodiad a geir yng Nghymru o ysgrifennu dramâu gwrth-ddisgwrs Shakespearaidd o safbwynt Cymreig, cyn canolbwyntio ar y ddwy brif her a wynebwyd wrth lunio'r ddrama. Yn gyntaf, ystyrir beth a ddylai nodweddu'r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig. Sut y gall perthynas gymhleth, ddeublyg Cymru â threfedigaethedd gael ei chyfleu mewn drama? Ac yn ail, trafodir yr her o ysgrifennu drama ddidactig: drama sydd â'r cymhelliant gwleidyddol o ysgogi cynulleidfaoedd i weithredu.
Original languageWelsh
JournalGwerddon
Publication statusSubmitted - 28 Nov 2019

ID: 3600275