Dulliau Ymchwil: ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entrepreneuriaid

Rami Djebarni

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

  Abstract

  Cyhoeddwyd ‘Dulliau Ymchwil ar gyfer Myfyrwyr Busnes, Rheolwyr ac Entreprenuriaid’ gan Brifysgol De Cymru ac mae’n lyfr rhyngweithiol, aml-gyfrwng sy’n sail ar gyfer ymchwil academaidd ac ar gyfer defnydd ymarferol mewn amgylchedd busnes.
  Mae fideo, sain a delweddau yn dod a’r cysyniadau allweddol yn fyw, tra bo astudiaeth achos manwl yn rhedeg drwy’r llyfr yn dilyn profiadau myfyriwr (dychmygol) i weld sut mae hi yn mynd ati i wynebu’r heriau a’r anghenion sy’n codi ar wahanol adegau yn ei phrosiect ymchwil. Mewn mannau penodol yn y prif destun cyflwynir gweithgaredd adfyfyriol i annog y darllenydd i ystyried neu edrych yn ddyfnach ar yr agwedd dan sylw.
  Mae’r llyfr rhyngweithiol hwn yn cyfateb i fodiwl cyfan o astudio ar lefel Meistr (yn y DU) ac yn ganlyniad cydweithio rhwng ystod eang o staff academaidd a phroffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru. Hefyd mae modd lawrlwytho’r animeiddiadau fideo o safle Prifysgol De Cymru ar iTunes U.
  Mae’r fersiwn Gymraeg yma o’r llyfr yn ganlyniad cydweithio rhwng Prifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
  Original languageWelsh
  PublisherUSW / UOG
  Number of pages182
  ISBN (Electronic)978-1909838185
  Publication statusPublished - 31 May 2016

  Cite this