Cyfres Darllen Difyr: Bach! Pryfed yr Ardd

Rhiannon Packer

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Beth yw'r pryfed mwyaf cyffredin yn yr ardd, yn y coed a'r awyr? Sut mae chwilio amdanyn nhw mewn ffordd gyfrifol? Mae'r atebion yn y llyfr lliwgar hwn sy'n llawn ffeithiau difyr, lluniau trawiadol a chartwnau lliwgar. Mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu mewn iaith sy'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 2, er y bydd disgyblion mamiaith wrth eu bodd yn darllen y llyfr hefyd.
Original languageWelsh
PublisherAtebol
Number of pages24
ISBN (Print)1908574623
Publication statusPublished - 2012

Cite this