Bregus: y cwpan, y capel, y cyfan.

Rhiannon M Williams

Research output: Contribution to conferencePaper

Abstract

Bydd y seminar hwn yn trafod fy mhroses o gyd-weithio gyda'r crochenydd Lowri Davies er mwyn creu a chynnal Bregus, digwyddiad perfformiadol safle-benodol. Perfformiwyd Bregus yn wreiddiol adeg Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 yn festri capel Tabernacl yr Ais yng Nghaerdydd, ac rydym wedi ei gyflwyno i gynulleidfaoedd gwahanol yn yr un lleoliad ers hynny. Bydd y seminar yn adlewyrchu hefyd ar rai o themâu ehangach y perfformiad sef rôl y fenyw o fewn cymuned y capel Cymraeg, ac o fewn cymdeithas Gymreig yn ehangach. Adlewyrchir hefyd ar allu’r perfformiad fel cyfrwng i gyfathrebu gyda chynulleidfaoedd o fewn y capel, a thrafodir ymateb gwahanol gynulleidfaoedd i'r darn.
Original languageWelsh
Publication statusPublished - 6 Mar 2019
EventSeminar Ymchwil: Canolfan Astudio'r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach - Atrium, Prifysgol De Cymru, Caerdydd
Duration: 6 Mar 2019 → …

Seminar

SeminarSeminar Ymchwil
Abbreviated titleBergs: y capel, y cwpan, y cyan
CityCaerdydd
Period6/03/19 → …

Cite this