A novel normalization method for improving the sensing performance of a self-mixing interferometry

Zhenghao Liu, Bin Liu, Yuanlong Fan, Yanguang Yu, Jiangtao Xi, Qinghua Guo, Ke Lin

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionpeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'A novel normalization method for improving the sensing performance of a self-mixing interferometry'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science