ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΔΡΩΝΤΕΣ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Translated title of the contribution: Global Politics: Actors, structures and processes

Filippos Proedrou, Christos Frangonikolopoulos

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

Σκοπός του βιβλίου είναι η κατανόηση από μέρους των φοιτητών του τρόπου παραγωγής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο μέρος του βιβλίου (κεφάλαια 1-2), εξετάζει τις κεντρικές έννοιες καθώς και τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από μία σύγχρονη και κριτική ματιά. Με αυτό το υπόβαθρο, το δεύτερο μέρος (κεφάλαια 3-8), εξετάζει και αναλύει όλες τις κατηγορίες δρώντων της παγκόσμιας πολιτικής και τη συνεργιστική αλληλόδρασή τους. Ειδικότερα, εξετάζει το σύγχρονο ρόλο του κράτους, την εξάπλωση των αρμοδιοτήτων του αλλά και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με μία παράλληλη συζήτηση των δομών περιφερειακής ολοκλήρωσης και παγκόσμιας διακυβέρνησης, καθώς και των μη-κρατικών δρώντων (επιχειρήσεις και ΜΚΟ) που σε πολλές περιπτώσεις συμπράττουν στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων. Στόχευση του βιβλίου είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις περίπλοκες διαδικασίες μέσα από τις οποίες οι διαφορετικοί δρώντες διαμορφώνουν την πολιτική στο παγκόσμιο σύστημα. Συνολικά, το προτεινόμενο σύγγραμμα επιδιώκει την απομάκρυνση από απλουστευτικές και μονο-παραγοντικές θεωρήσεις και την κατάδειξη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δομών της παγκόσμιας πολιτικής μέσα από την αύξηση των κατηγοριών των διεθνών δρώντων, καθώς και των πολλαπλών οδών μέσω των οποίων αυτοί συν-διαμορφώνουν το παγκόσμιο σκηνικό. Επιχειρεί, στο ίδιο πλαίσιο, να καταδείξει και τη μετάβαση από τη διεθνή στην παγκόσμια πολιτική και να πλαισιώσει τα παραδοσιακά ζητήματα που άπτονται του εθνικού συμφέροντος με την ανάδειξη της ανάγκης παροχής παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.
Translated title of the contributionGlobal Politics: Actors, structures and processes
Original languageGreek
PublisherKallipos
Number of pages211
ISBN (Electronic)978-960-603-091-8
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • International Relations Theories
  • Globalization
  • supranationalism
  • global state and non-state organizations
  • global decision-making systems
  • global governance

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Global Politics: Actors, structures and processes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this