The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus C

Junhao Liu, Keping Qiu, David Berry, James Di Francesco, Pierre Bastien, Patrick M. Koch, Ray S. Furuya, Kee Tae Kim, Simon Coudé, Chang Won Lee, Archana Soam, Chakali Eswaraiah, Di Li, Jihye Hwang, A. Ran Lyo, Kate Pattle, Tetsuo Hasegawa, Woojin Kwon, Shih Ping Lai, Derek Ward-ThompsonTao Chung Ching, Zhiwei Chen, Qilao Gu, Dalei Li, Hua Bai Li, Hong Li Liu, Lei Qian, Hongchi Wang, Jinghua Yuan, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Ya Peng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Philippe André, Doris Arzoumanian, Yusuke Aso, Do Young Byun, Michael Chun Yuan Chen, Huei Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Yasuo Doi, Emily Drabek-Maunder, C. Darren Dowell, Stewart P.S. Eyres, Sam Falle

Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygladolygiad gan gymheiriaid

2 Dyfyniadau (Scopus)

Ôl bys

Gweld gwybodaeth am bynciau ymchwil 'The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field in the Starless Core ρ Ophiuchus C'. Gyda’i gilydd, maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Ffiseg a Seryddiaeth

Gwyddorau Amgylcheddol a’r Ddaear