Dogfennau

  • Gwerddon-31_e2

    Fersiwn derfynol wedi’i chyhoeddi, 2.21 MB, dogfen-PDF

Trafoda'r erthygl gwestiynau a gododd yn sgil llunio Gwlad yr Asyn, sef drama lwyfan ar ffurf monolog. Cafodd y ddrama ei hysgrifennu fel ymateb gwrthimperialaidd Cymreig i destun canonaidd Shakespeare, The Tempest. Yn gyntaf, ystyria'r erthygl y diffyg traddodiad a geir yng Nghymru o ysgrifennu dramâu gwrthddisgwrs Shakespearaidd o safbwynt Cymreig, cyn canolbwyntio ar y cwestiwn o beth a ddylai nodweddu'r ddrama ôl-drefedigaethol Gymreig. Dadleua y dylai gyfleu 'golwg ddeublyg', hynny yw, cydnabod bod gan Gymru etifeddiaeth o naill ochr y rhaniad imperialaidd: gwlad a gafodd ei gwladychu ond sydd hefyd wedi gwladychu.
Iaith wreiddiolCymraeg
Rhif yr erthygl2
Tudalennau (o-i)31-58
Nifer y tudalennau27
CyfnodolynGwerddon
Rhif y cyfnodolyn31
StatwsCyhoeddwyd - 30 Hyd 2020

    Meysydd ymchwil

  • drama, ôl-drefedigaethol, The Tempest, Shakespeare, Ysgrifennu creadigol, Gwlad yr Asyn

ID: 3600275