Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Uttam Kumar Das o'r Orllewin Bengal, India, yn ymchwilydd mewn organometalleg a chemeg anorganig. Ei ddiddordebau ymchwil yw actifadu moleciwlau bach, catalysis homogenaidd cynaliadwy, a chemeg organometalig. Ar hyn o bryd, mae wrthi'n datblygu system gatalytig newydd ar gyfer trosi CO2 yn CH3OH a chemegau fferyllol gwerth ychwanegol eraill gyda Dr Gareth R Owen ym Mhrifysgol De Cymru.

Cwblhaodd Dr Das ei Ph.D. gan Sefydliad Technoleg Indiaidd Kharagpur mewn organometalleg a chatalysis. Roedd yn gymrawd ôl-ddoethurol tramor SERB-DST yn Sefydliad Gwyddoniaeth Weizmann, Israel gyda'r Athro David Milstein. Roedd ei ymchwil yn canolbwyntio ar adweithiau hydrogeniad/dadhydrogeniad cynaliadwy gan ddefnyddio catalydd pinsiwr metel toreithiog o bridd. Roedd yn athro cynorthwyol cemeg ym Mhrifysgol Broffesiynol Lovely, Punjab, India.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Uttam Kumar Das ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu