Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Tracie McKinney yn Uwch Ddarlithydd mewn Anthropoleg Fiolegol ym Mhrifysgol De Cymru ac yn aelod o Grŵp Ymchwil y Ddaear, Ecoleg a’r Amgylchedd.

Mae Dr McKinney yn aelod o IUCN Primate Specialist Group Section for Human-Primate Interactions, lle mae'n gweithio i sicrhau bod ein hymchwil a'n polisïau ynghylch primatiaid yn cynnwys y dimensiwn dynol. 

Mae gan Tracie ddiddordeb arbennig yn y berthynas sydd gan bobl ag anifeiliaid eraill, sut mae anifeiliaid yn ymateb i amgylcheddau newidiol, a ffyrdd o gefnogi cadwraeth bywyd gwyllt mewn tirweddau lle mae pobl yn tra-arglwyddiaethu. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio gyda chydweithwyr yn Costa Rica i osod pontydd o’r awyr i leihau marwolaethau ar y ffyrdd ar gyfer y mwnci udo mantellog bregus.

 

Mae Dr McKinney, y mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ecodwristiaeth, chwilota am gnydau, ac unrhyw sefyllfa lle mae bodau dynol a primatiaid gwyllt yn dod i gysylltiad, wedi cyd-olygu Primates in Anthropogenic Landscapes. Developments in Primatology: Progress and Prospects sy’n dadlau y gall rhywogaethau sy’n ffynnu mewn amgylcheddau sydd wedi’u newid gan ddyn ddysgu llawer i ni am addasrwydd bywyd gwyllt.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-11736-7

 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 8 - Gwaith Teilwng a Thwf Economaidd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Tracie McKinney ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu
 • Human–Wildlife Interaction

  Maréchal, L., McKinney, T., Usui, R. & Hill, C. M., 2024, Introduction to Human-Animal Interaction: Insights from Social and Life Sciences. Maréchal, L. & van der Zee, E. (gol.). Abingdon, Oxon: Routledge, t. 147-162

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennodadolygiad gan gymheiriaid

 • ATLAS: Wales Active Travel Research Consortium

  McKinney, T., Purcell, C., Holmes, E., Mizen, A., Arkesteijn, M. & Knowles, K., 2023, (Heb ei gyhoeddi).

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gynhadleddPosteradolygiad gan gymheiriaid

 • Conclusion: Twenty-First-Century Primatology

  Rodrigues, M. A., Waters, S. & McKinney, T., 1 Ion 2023, Primates in Anthropogenic Landscapes: Exploring Primate Behavioural Flexibility Across Human Contexts. McKinney, T., Waters, S. & Rodrigues, M. A. (gol.). Cham, Switzerland: Springer, t. 327-330 4 t. (Developments in Primatology: Progress and Prospects).

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennodadolygiad gan gymheiriaid

 • Introduction

  Rodrigues, M. A., Waters, S. & McKinney, T., 1 Ion 2023, Primates in Anthropogenic Landscapes: Exploring Primate Behavioural Flexibility Across Human Contexts. McKinney, T., Waters, S. & Rodrigues, M. A. (gol.). Cham, Switzerland: Springer, t. 1-6 6 t. (Developments in Primatology: Progress and Prospects).

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennodadolygiad gan gymheiriaid

 • Primates in Anthropogenic Landscapes: Exploring Primate Behavioural Flexibility Across Human Contexts

  McKinney, T. (gol.), Waters, S. (gol.) & Rodrigues, M. A. (gol.), 1 Ion 2023, 1st gol. Cham, Switzerland: Springer. 346 t. (Developments in Primatology: Progress and Prospects)

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfradolygiad gan gymheiriaid