Llun o Steffan James

Steffan James

Mr

20202023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Fy mhrif ddiddordeb ymchwil ydy technoleg gweithgynhyrchu cynaliadwy uwch a'u defnydd o fewn diwilliant yng nghymru. Fel rhan o raglen ASTUTE 2020, rwyf yn cydweithio gyda cwmnïau yn rhanbarth Dwyrain Cymru i ddatblygu technoleg 'Industry 4.0' i wella effeithlonrwydd a cynaliadwiaeth.

Mae fy niddordebau eraill yn cynnwys:

Rheolaeth ansawdd

Gwelliant prosesau

Datblygiad diwidianol cynhwysol a chynaliadwy

Systemau arloesiant

Industry 4.0

Diddordebau addysgu

Rwy'n Arweinydd Cwrs ar gyfer MSc Rheolaeth Peirianneg

Rwy'n Arweinydd Modiwl ar gyfer:

  • PS2S71 Managing Projects and Operations
  • PS4S45 Operations and Project Management

Rwyf yn dysgu, neu wedi dysgu, ar:

  • BS2SX2 Business Analytics for Management and Financial Decision Making
  • PS2SX1 Project Management
  • PS4S26 Strategic Operations Management And Operational Research
  • PS4S39 Commercial Relationships
  • PS4S40 Project Management and Consultancy Skills
  •  

Diddordebau Eraill

Mae gen i gefndir diwidiannol, wedi gweithio yn adeiladu lloerenau, offer llawdriniaeth, a treulwyr anaerobig cyn ymuno â'r byd academaidd. Rwyf yn bennaeth allgymorth gyda Sefydliad Y Peiriannwyr Mecanyddol ac yn eistedd ar grŵp trawsbleidiol Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) senedd Cymru.

Mae fy ymchwil wedi'u gyflwyno mewn cynhadleddau yn cynnwys y Society of Open Innovation Conference 2020 a Cynhadless Ysgol Fusnes De Cymru 2020.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith

Safleoedd allanol

Aelod o Grwp Trawsbleidiol Senedd Cymru ar Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg, a Meddyginiaeth

External Examiner, Dublin Business School

Head of Outreach, Institution of Mechanical Engineers

External Examiner, Inst Cosmol & Gravitat, University of Portsmouth

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Steffan James ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu