Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil Dr Sorcha Diskin yn dod o dan dair prif thema: Geocemeg a mwynoleg; Newidiadau i'r hinsawdd yn y chwarter; ac Addysgeg mewn daeareg.

Mae'r ddwy elfen gyntaf yn gysylltiedig â chymhwyso technegau geocemegol a mwynau i broblemau o ran tarddiad gwaddodion, archaeoleg ac esblygiad tirwedd yn ne Affrica. Mae'r olaf yn ddatblygiad mwy diweddar lle mae cydweithrediadau'n cael eu datblygu i ystyried defnyddio CGI a thechnegau cysylltiedig i addysgu ym maes gwyddorau'r ddaear.

Mae Dr Diskin yn Uwch Gymrawd o Advance AU (SFHEA).

Addysg / Cymwysterau academaidd

Open, BSc (Hons), the Open University

Dyddiad Dyfarnu: 31 Gorff 2022

Geochemistry, PhD, Geochemical and Isotopic Aids to Provenance Studies in the Westphalian of the British Isles., Oxford Brookes University

Dyddiad Dyfarnu: 18 Medi 2003

Mineralogy, MSc by research, Low Grade Metamorphism of the Upper Ordovician Rocks of Southeast Waterford., University of Dublin Trinity College

Dyddiad Dyfarnu: 18 Ebr 1996

Geology, BA (Mod), University of Dublin Trinity College

Dyddiad Dyfarnu: 16 Meh 1994

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sorcha Diskin ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu