Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Sophie Chambers  wedi cynnal ymchwil ar lywodraethu’r heddlu yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys ethol Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, sut mae diogelwch cymunedol yn cael ei berfformio yng Nghymru (o ystyried nad yw plismona wedi’i ddatganoli), a gwahaniaethau a chydgyfeiriant polisi plismona. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn gwleidyddoli plismona a chamddefnyddio pwerau'r heddlu, ac addysgeg troseddeg.

Diddordebau addysgu

Goruchwyliaeth

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sophie Chambers ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg