Llun o Sioned Owen
20152023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Sioned Owen yn arbenigo mewn biocemeg a ffarmacoleg. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ganserau'r fron, y prostad a'r ysgyfaint gan ganolbwyntio'n benodol ar y newidiadau moleciwlaidd sy'n hwyluso eu lledaeniad metastatig.

Mae nodi ffactorau a newidiadau moel yn galluogi profi cyffuriau therapiwtig cyfredol a'r potensial ar gyfer therapïau taretedig newydd gan ddefnyddio modelau celloedd.

Diddordebau addysgu


Mae Dr Owen yn ddarlithydd biocemeg a ffarmacoleg, gan addysgu egwyddorion biocemegol sylfaenol sydd wedi'u hintegreiddio i batholegau cellog.


Mae'r wybodaeth hon yn gysylltiedig â chysyniadau sylfaenol ffarmacoleg ac yn galluogi myfyrwyr i sefydlu cysylltiad rhwng y patholegau cellog a'r mecanwaith ymyrraeth therapiwtig o gamau gweithredu.

 

 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sioned Owen ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu