Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Diddordebau addysgu

Diddordebau Eraill

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Addysg / Cymwysterau academaidd

Computer Networks, BSc (Hons) Degree - First Class, Wireless Sensor Networks - Educational Application, School of Sport, Health and Outdoor Education, Faculty of Business & Management, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen, Wales, United Kingdom

Medi 2014Gorff 2017

Dyddiad Dyfarnu: 31 Gorff 2017

Smart Buildings and Sensor Technologies, Master of Philosophy, Development of a Predictive Control Model Utilising a Wireless Sensor Network in a Retrofitted Building, School of Sport, Health and Outdoor Education, Faculty of Business & Management, University of Wales Trinity Saint David, Carmarthen, Wales, United Kingdom

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Simon Downes ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg