Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Shannon Murray yn Gynorthwyydd Ymchwil gyda SURG ac yn fyfyrwraig PhD ym Mhrifysgol Caerdydd lle mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar archwilio profiadau dynion ifanc hoyw a deurywiol o Drais Partner agos (IPV) yng Nghymru.

 

Diddordebau ymchwil

  • Defnydd o sylweddau
  • Troseddu ac Erledigaeth
  • Trais Partner agos

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Addysg / Cymwysterau academaidd

Crime, Safety and Justice, MSc, Merit, An Investigation into 'Ideal' Missing Persons Appeals on Twitter

Medi 2018Medi 2019

Dyddiad Dyfarnu: 2 Tach 2020

Safleoedd allanol

PhD Student, Cardiff University

Medi 2018Hyd 2024

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Shannon Murray ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu