Proffil personol

Diddordebau ymchwil

  • Presgripsiynu cymdeithasol
  • Iechyd gwyrdd, ymyriadau anfferyllol
  • Anghydraddoldebau iechyd, darpariaeth gwasanaethau gwledig
  • Iechyd meddwl a lles
  • Gerontoleg gymdeithasol
  • Ymgysylltu â'r gymuned a chyd-gynhyrchu

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sara Bradley ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu