Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae gan Dr Rhian Newman ddiddordeb yn y rhyngweithio rhwng pobl a'r amgylchedd, yn enwedig sut mae dylanwadau anthropogenig yn newid gweithrediad ecosystemau a rhywogaethau unigol.


Mae ymchwil Dr Newman yn ceisio cyfuno ymatebion ymddygiadol a ffisiolegol wrth archwilio effaith straen penodol ar lefel rhywogaethau.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rhian Newman ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg