Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Ranjit Bag yn gymrawd ymchwil mewn Catalyddu Homogenaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'n gweithio ar hyn o bryd ar ddatblygu methodoleg ar gyfer cynhyrchu cemegau gwerth sy'n deillio o garbon deuocsid, yng ngrŵp ymchwil Dr Owen.   


Enillodd Dr Bag ei radd PhD mewn Cemeg Anorganig yn 2021 o Sefydliad Technoleg India Madras, Chennai ar gyfer ymchwil ar synthesis ac adweithedd cymhlygion metallaboran a deuborannau metelau trosiannol (metallaborane and transition metal diborane complexes). Yn ystod ei astudiaethau PhD derbyniodd wobr ymchwil y Sefydliad 2021, IITM i gydnabod ei waith ymchwil rhagorol. Hefyd, derbyniodd Wobr Warner am y thesis gorau mewn Cemeg Anorganig a Dadansoddol.    

Dolen Google scholar.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ranjit Bag ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg