Llun o Paul Davies
20092022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau addysgu

Mae fy mhrif feysydd addysgu ym maes peirianneg strwythurol, yn enwedig yn arbenigeddau dadansoddi elfennau meidraidd a defnyddio matricsau stiffrwydd strwythurol.

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau cyfansawdd polymer datblygedig ar gyfer cryfhau elfennau strwythurol, yn enwedig concrit wedi'i atgyfnerthu. Mae'r meysydd ymchwil cyfredol yn cynnwys gwerthuso systemau cryfhau o dan lwytho deinamig; effaith dyddodion ar effeithlonrwydd llif piblinellau olew a nwy; a pherfformiad agregau wedi'u hailgylchu wedi'u trin ar gyfer cymwysiadau strwythurol.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Paul Davies ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu