Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae gan yr Athro Mike Maguire ddiddordeb hirsefydlog mewn adsefydlu ac ailsefydlu troseddwyr a'r sefydliadau sy'n gweithio gyda nhw. Mae ei brif ffocws wedi bod ar adsefydlu carcharorion (neu ‘ail-fynediad’). Mae wedi cynnal nifer o brosiectau ymchwil yn archwilio materion cysyniadol, polisi ac ymarfer o ran goruchwyliaeth statudol ôl-rhyddhau cyn-garcharorion gan y gwasanaethau prawf, ac yn rôl asiantaethau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat eraill.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Mike Maguire ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu