Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Marian Buhociu yn Ddarlithydd mewn Troseddeg. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys materion cyfoes ym maes camddefnyddio cyffuriau; sefydliadau masnachu cyffuriau a sylweddau seicoweithredol newydd.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Addysg / Cymwysterau academaidd

Substance Misuse, Doctor of Philosophy, I quit heroin for meow: A qualitative study of the use of new psychoactive substances among problem drug users in South Wales

Dyddiad Dyfarnu: 19 Rhag 2018

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Marian Buhociu ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu