Proffil personol

Diddordebau addysgu

Profiad

Diddordebau Eraill

Diddordebau ymchwil

Arbenigedd

Arbenigedd

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol
  • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith
  • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
  • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol

Addysg / Cymwysterau academaidd

Communication Studies, BA(Hons) Communication Studies

Communications, City & Guilds Journalism and Broadcasting Competence

Educational Development, PGCEd, Post Graduate Certificate in Educational Development

Safleoedd allanol

External Examiner Harlech |College 2008-2012

External Validator Thames Valley University 2002

External Validator Northbrook College Sussex 2003

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Lloyd George ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg