Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach; theatr a pherfformiad rhyng a thraws ddiwylliannol; perfformiad a threftadaeth/yr Amgueddfa; theatr a ieithoedd lleiafrifol; rhynddisgyblaethedd hanes a pherfformiad

Diddordebau ymchwil

Addysg / Cymwysterau academaidd

Astudiaethau Theatr, PhD, Paradocs yr Actor yng Ngwaith Constantin Stanislafsci a Fsefolod Meierhold, Aberystwyth University

Dyddiad Dyfarnu: 6 Rhag 2000

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Lisa Lewis ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg