Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae prif ddiddordebau ymchwil Dr Lewis Fall yn canolbwyntio ar y system haemostatis yn y gwaed a'i rhyngweithiad â chlefyd fasgwlaidd. Mae ei ymchwil presennol yn cynnwys ymchwilio i rôl straen ocsideiddiol mewn pathoffisioleg haemostasis; dylanwad cywiro cyfaint plasma ar ddehongli biomarcwyr haemostasis a gludir yn y gwaed; ac effaith dyfeisiau a phrotocolau samplu gwaed gwahanol ar ddehongli biofarcwyr haemostasis a gludir yn y gwaed.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Lewis Fall ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu