Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae’r Athro Kate Williams Kate Williams yn Athro Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfarwyddwr Canolfan Troseddau a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, sy’n dod ag ymchwilwyr ar draws wyth o brifysgolion Cymru ynghyd ac yn meithrin cysylltiadau â pholisi ac ymarfer.

Mae hi wedi cyflawni a rheoli nifer o brosiectau ymchwil empirig ac wedi cyhoeddi ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud â throseddu a chyfiawnder, gan gynnwys cyfiawnder ieuenctid, troseddau benywaidd, teledu cylch cyfyng, dioddefwyr, lleihau trosedd, rheoli risg, hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Kate Williams ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu