Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil Dr Karl New yn rhychwantu meysydd Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol a Pherfformiad Chwaraeon a Meddygaeth lle mae'r ffocws ar ganlyniadau cyn-sefydlu, adsefydlu a MSK. Deilliodd ei ymchwil gyrfa gynnar o'i PhD ac edrychodd ar ymchwilio i reolaeth ac integreiddiad pwysedd gwaed a thôn fasgwlaidd yn y ddynolryw wrth ddod i gysylltiad ag amrywiad ocsigen amgylcheddol llym; ymchwilio i ffenomen pwysedd isel y gwaed ôl-ymarfer yn dilyn pyliau o ymarfer deinamig; ac ymchwilio i reolaeth dargludiad fasgwlaidd ôl-ymarfer a swyddogaeth endothelaidd.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Karl New ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu