Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Ar ôl derbyn gradd Meistr drwy Ymchwil mewn Nanocemeg a Chemeg Deunyddiau, ac MSci mewn Cemeg, o Brifysgol Birmingham, aeth Jonathan ymlaen i ennill PhD ym Mhrifysgol De Cymru. Roedd ei waith yn canolbwyntio ar y defnydd posibl o fetel trosiannol ac analogau oligomer ar gyfer cymwysiadau celloedd tanwydd pilen cyfnewid proton, a dilynwyd hyn gan postdoc mewn deunyddiau storio hydrogen posibl. Mae ei arbenigedd yn gorwedd mewn synthesis anorganig ar y raddfa nano a macro a nodweddu a dadansoddi yn cynnwys nifer o dechnegau. Mae ei brosiect presennol gyda grŵp Dr Gareth Owen yn ymwneud â datblygu defnyddiau a chyfadeiladau metel trosiannol newydd, a phennu eu gallu i storio hydrogen.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jonathan Turley ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg