Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Jonathan Durrant yn hanesydd rhywedd yn yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg. Mae ei ddiddordeb ymchwil cyfredol ym mhrofiadau dewiniaeth yn Lloegr a'r Almaen yn y cyfnod modern cynnar. Dr Durrant sy'n golygu'r Witchcraft Bibliography Online sydd wedi ennill clod rhyngwladol.

Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys:

  • gwrywdod a rhyfela yn yr Almaen ar ddechrau'r 7 ganrif;
  • Hanes modern cynnar fel adloniant.

Rwy'n hapus i edrych ar gynigion ar gyfer ymchwil ôl-raddedig i wahanol agweddau ar hanes cymdeithasol a diwylliannol modern cynnar yn yr Almaen, Lloegr neu Gymru. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, rhyw, gwrywdod, cyfeillgarwch, dewiniaeth ac ofn. Byddaf hefyd yn ystyried cynigion i ymchwilio i gynrychiolaeth hanes modern cynnar ar ffilm a theledu ac mewn amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth eraill.

 

Addysg / Cymwysterau academaidd

History, BA (Hons)

Women's history, MA

PhD

Safleoedd allanol

Leader of the History Research Wales project “The research impact agenda and early career development for historians: a pilot study” (funded by Vitae)

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jonathan Durrant ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg