Proffil personol

Short Website Biography

Mae Jon Maddy yn Uwch Ddarlithydd/Rheolwr Canolfan Hydrogen.

Ef yw’r unig aelod academaidd o Gyngor Ymgynghorol Hydrogen Llywodraeth y DU (BEIS), a’r Gweithgor Hydrogen Gwyrdd, sydd â swyddi tebyg ar Grŵp Cyfeirio Hydrogen Llywodraeth Cymru, a’r Grŵp Llywio Cerbydau Carbon Isel.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
  • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Allweddeiriau

  • TP Chemical technology

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jon Maddy ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu