Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Jeroen Nieuwland yn genetegydd moleciwlaidd gyda chefndir mewn bioleg planhigion a diagnosteg moleciwlaidd.
Cwblhaodd ei PhD mewn bioleg celloedd planhigion ym Mhrifysgol Radboud Nijmegen, Yr Iseldiroedd yn 2004. Roedd ei draethawd ymchwil yn ymwneud â darganfod math newydd o brotein llacio waliau celloedd planhigion a'i effaith ar dwf ac atgenhedlu.
Gwnaeth gais llwyddiannus am Gymrodoriaeth Marie Curie Ryng-Ewropeaidd i weithio ar raniadau celloedd mewn planhigion yn Sefydliad Biotechnoleg Prifysgol Caergrawnt. O 2009 parhaodd â'i ymchwil fel Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn 2015 ymunodd Dr Nieuwland â Phrifysgol De Cymru fel uwch ddarlithydd.
Ar hyn o bryd mae Dr Nieuwland yn ymwneud â datblygu platfform profi moleciwlaidd cyflym a fforddiadwy y gellir ei ddefnyddio i ganfod er enghraifft COVID-19 ac UTIs.  Dr Nieuwland is collaborating with Public Health Wales, Cwm Taf Morgannwg University Health Board and various industry partners.
Mae'n Uwch Gymrawd o Advance HE (SFHEA).

Profiad

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Addysg / Cymwysterau academaidd

Plant cell biology, PhD, Radboud University Nijmegen

Dyddiad Dyfarnu: 2 Maw 2004

Allweddeiriau

  • QH301 Biology
  • QK Botany

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jeroen Nieuwland ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu