Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Jaime Massanet-Nicolau’s yn ymwneud ag addasu prosesau microbaidd i gynhyrchu tanwydd a chyfansoddion defnyddiol eraill o ddeunyddiau gwastraff a biomas. Mae’n datblygu methodolegau treulio anaerobig sy’n gallu ymdopi â’r ‘byd go iawn’, mathau o fiomas sy’n strwythurol gymhleth gan gynnwys gwastraff bwyd, gweddillion cnydau a biosolidau dŵr gwastraff. Mae hefyd yn cydweithio â chydweithwyr yn SERC ar ffyrdd newydd o integreiddio treuliad anaerobig â thechnolegau bio-ynni sy'n dod i'r amlwg megis celloedd tanwydd microbaidd, celloedd electrolysis microbaidd a gwahaniad electrocemegol.

 

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Jaime Massanet-Nicolau ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu