Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Ian Skilling yn folcanolegydd gyda thua 25 mlynedd o brofiad ymchwil ac addysgu mewn prifysgolion yn yr Unol Daleithiau, De Affrica a'r DU. Arloesodd y defnydd o ddadansoddiad lithofacies o greigiau clastic a gynhyrchwyd gan ryngweithio folcanio-iâ i ddehongli amgylcheddau dyddodion ac esblygiad edifice, ac mae wedi parhau i ganolbwyntio ar ddehongli ystod eang o greigiau folcanig.

Roedd Dr Skilling yn folcanolegydd gydag Arolwg Antarctig Prydain (Caergrawnt, y DU), ac mae wedi ymgymryd â phrosiectau ymgynghori daearegol ar gyfer nifer o gwmnïau glofaol yn Ne Affrica, Botswana a Tanzania, ac wedi cydweithio ar raglenni archwilio geothermol yn Kenya (UNDP). Mae ganddo angerdd arbennig dros astudiaethau maes, ac mae wedi arwain 25+ o deithiau maes (yn aml gyda myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig) mewn sawl rhan o'r byd, gan gynnwys Gwlad yr Iâ, Kenya, Antarctica, y DU, Canada, California, Hawaii, Botswana, Tanzania a De Affrica. Ei feysydd ymchwil diweddaraf yw Gwlad yr Iâ ac Oregon.  

Mae Dr Skilling yn Gymrawd o Advance AU (FHEA)

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Allweddeiriau

  • GE Environmental Sciences

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ian Skilling ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg