Llun o Gareth Roderique-Davies
 • School of Psychology and Therapeutic Studies
  University of South Wales
  Pontypridd
  CF371DL

  Y Deyrnas Unedig

1998 …2024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Gareth Roderique-Davies yn Athro Seicoleg ym Mhrifysgol De Cymru gydag arbenigedd mewn camddefnyddio sylweddau, dibyniaeth ar ymddygiad, chwant ac effeithiau hirdymor defnyddio cyffuriau hamdden. 

Mae'n aelod aryslwi o Grŵp Trawsbleidiol Gamblo Problemus Llywodraeth Cymru ac yn arbenigwr gwadd ar Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru ar gyfer Bwrdd Prosiect niwed i'r ymennydd (ARBD) sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Ynghyd â'r Athro Bev John, mae'r Athro Roderique-Davies yn aelod o grŵp llywio Menter Beat the Odds, cynghrair ryngwladol o grwpiau adfer.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Addysg / Cymwysterau academaidd

Psychology, PhD, Cravings For Cigarettes and Cognitive Performance in Regular and Occasional Smokers, Department of Psychology, Swansea University

Dyddiad Dyfarnu: 5 Ebr 2000

Psychology, BSc, Department of Psychology, Swansea University

Dyddiad Dyfarnu: 5 Gorff 1995

Safleoedd allanol

Chief Examiner, American College of Thessaloniki

30 Medi 202331 Awst 2027

External Examiner - MSc Psychological Sciences, Brunel Univ, Brunel University, Dept Elect & Comp Sci

Mai 2021 → …

Chief Medical Officer / Minster for Mental Health Task and Finish Group on Gambling related harm, Welsh Government

20202022

Substance Misuse Treatment Framework for alcohol-related brain damage (ARBD) Project Board, Public Health Wales, Capital Quarter 2, Tyndall Street, Cardiff CF10 4DZ,UK.

2018 → …

Invited Observer - Cross Party Group on Gambling Harms, Welsh Government

2018 → …

Non-Executive Director, Solas Cymru

20112017

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Gareth Roderique-Davies ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu