Proffil personol

Profiad

Rôl Bresennol

Arweinydd Cwrs, MA Ffilm

 

Proffesiynol

Cynhyrchydd-cyfarwyddwr a sinematograffydd gyda 25+ mlynedd o brofiad ym maes rhaglenni dogfen a ffeithiol ar gyfer y BBC, ITV, S4C, Channel 4 a Channel 5. Arbenigo mewn creu rhaglenni dogfen ffurf-hir celfyddydol a thirwedd, ond hefyd yn brofiadol gwneud dogfennau arsylwi a chyfresi gyda cyflwynwyr. Wedi gweithio'n helaeth yn Ewrop a thu hwnt yn America, Awstralia ac Asia.

Diddordebau addysgu

MA (Film)

FV4S05 Specialist Craft Practice (Documentary)

FV4S07 Industry Studies

FV4D01 Collaborative Filmmaking

FV4T04 Documentary Production Project

 

BA (Film)

FV3D17 Advanced Filmmaking 1: Specialisation

FV3S24 Documentary Commissioning Project

FV3D18 Advanced Filmmaking 2: Engagement