Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Arbenigedd

Diddordebau addysgu

Medr

Profiad

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Addysg / Cymwysterau academaidd

Geography , PhD, Anoles & Drones: revealing controls on anole abundance and mapping sub-canopy thermal habitat using remote sensing, on the island of Utila, Honduras, Faculty of Medicine & Health Science, School of Health Sciences, Queens Medical Centre, University of Nottingham, Nottingham NG7 2HA, United Kingdom. Electronic address: [email protected].

Dyddiad Dyfarnu: 14 Meh 2023

Allweddeiriau

  • QL Zoology
  • QH301 Biology
  • GE Environmental Sciences
  • G Geography (General)
  • Q Science (General)
  • QK Botany

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Emma Higgins ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu