Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae gan Edwin brofiad ymchwil ac addysgu sylweddol ym maes diogelwch; terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, yn ogystal â diogelwch byd-eang ehangach, adnoddau naturiol/diogelwch a geopolitics. Mae wedi dysgu terfysgaeth yn rhanbarthau Maghreb, Sahel a Gwlff Gini. Mae hefyd wedi dysgu'r cysylltiad rhwng adnoddau naturiol a gweithgareddau terfysgol. Mae wedi dysgu diogelwch rhyngwladol a chysylltiadau rhyngwladol cyffredinol a heriau diogelwch byd-eang sy'n dod i'r amlwg, dadansoddi risg gwleidyddol.

Ar ôl cwblhau astudiaethau israddedig mewn Hanes a Chysylltiadau Rhyngwladol yn Nigeria aeth Edwin ymlaen i gwblhau astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberdeen ac yn olaf PhD mewn Diogelwch Rhyngwladol ym Mhrifysgol Dundee dan oruchwyliaeth yr Athro Christian Kaunert yn 2015.

Ers hynny, mae diddordebau Dr Edwin wedi canolbwyntio ar ddiogelwch ac ymgynghoriaeth argyfwng; rhyfeloedd a gwrthdaro; terfysgaeth a gwrthderfysgaeth, yn enwedig yn y Maghreb, y Sahel a Gwlff Gini. O ddiddordeb arbennig iddo mae gweithgareddau grwpiau milwriaethus a môr-ladron yn Affrica. Mae wedi cyhoeddi'n sylweddol yn y maes hwn. Ef yw aelod sefydlu Rhwydwaith Ymchwil Affricanaidd Dundee (DARN) ym Mhrifysgol Dundee.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Edwin Ezeokafor ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg