Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil mewn Systemau Trefnu Gwybodaeth (KOS) a Gwasanaethau. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gall systemau hypermedia sydd wedi'u mynegeio'n semantig gynorthwyo adalw rhyngweithiol ac awtomatig.Mae KOS (ee dosbarthiadau, mynegeion, ontolegau, tacsonomeg a thesawrws) yn darparu geirfaoedd rheoledig sy'n modelu strwythur semantig at y diben o hwyluso adalw gwybodaeth. Mae gwaddol helaeth o wahanol fathau o KOS ar gyfer gwahanol barthau ar gael. Wedi'u mynegi'n ffurfiol gallant gynnig semanteg ysgafn cost-effeithiol ar gyfer ystod eang o wasanaethau ar-lein. Mewn ymchwil gyfredol, rydym yn archwilio potensial protocolau mynediad rhaglennol safonol (APIs) a gwasanaethau ar gyfer Data Cysylltiedig, ynghyd â Phrosesu Iaith Naturiol a lluniadu testun ar gyfer ehangu mynediad i ystod eang o setiau data ac adroddiadau digidol.

Profiad

 
Golygydd, The New Review of Hypermedia and Multimedia (Hypermedia gynt), er 1997, Taylor & Francis.
 
Aelod o weithgor ISO TC46 / SC9 / SC8 (a NISO) a ddatblygodd y safon thesawrws newydd (ISO 25964).
 
Cyd-drefnydd Gweithdai NKOS
 
Cyd-olygu amryw o faterion arbennig NKOS
 
ar gyfer prosiectau yn y gorffennol a'r presennol a chyllid allanol, gweler y Grŵp Ymchwil Hypermedia

Addysg / Cymwysterau academaidd

Computer Science, PhD, Knowledge-Based Recognition of Logic Schematic Diagrams, University Wales, Swansea

Dyddiad Dyfarnu: 1 Hyd 1981

Computer Science, BSc (Hons) Class (1), Edinburgh University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Gorff 1976

Allweddeiriau

  • Z665 Library Science. Information Science

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Doug Tudhope ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu