Meysydd ymchwil

 • RT Nursing
 • RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
 • LB2300 Higher Education

Diddordebau ymchwil

Nyrsio iechyd cymunedol, iechyd a gofal plant; Datblygu ymarfer proffesiynol (cyfrifo cyffuriau, rhoi meddyginiaethau; rhifedd mewn gofal iechyd); Cymhlethdod ac Iechyd y Cyhoedd; Gwydnwch Teuluol; Rhagnodi Cymdeithasol

Diddordebau addysgu

Arbenigedd Addysgu - Ymchwil Ansoddol; Mapio cysyniadau; Arfer Ymchwil ac Seiliedig ar Dystiolaeth; Ysgrifennu i'w Cyhoeddi; Ymarfer Uwch; Gwneud Penderfyniadau / Datrys Problemau; Arweinyddiaeth; Nyrsio Plant; Nyrsio Cymunedol; Iechyd Plant Addysgu Eraill - Arholi doethuriaeth; Hyfforddiant a Chefnogaeth PGRS - pob agwedd ar astudio a phrosesu gradd ymchwil; Hyfforddiant Goruchwyliwr Gradd Ymchwil - datblygu sgiliau goruchwylio yn y gymuned oruchwylio PGR a datblygu sgiliau arholi / sgiliau cadeiriau annibynnol; Gweithdai Ysgrifennu ar gyfer Cyhoeddi

Diddordebau ymchwil

Allbwn ymchwil

 1. The role of social prescribers in wales: a consensus methods study

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl adolyguadolygiad gan gymheiriaid

 2. Evaluation of the Neighbourhood District Nursing Pilots in Wales

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadAdroddiad wedi’i gomisiynu

Gweld y cyfan (63) »

Gwobrau

 1. Best Overall Impact

  Gwobr: Gwobr (gan gynnwys medalau a gwobrau)

 2. Best Societal Impact

  Gwobr: Gwobr (gan gynnwys medalau a gwobrau)

Gweld y cyfan (2) »

ID: 25547