Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil Dr Christian Laycock yn ymchwilio i gymhwyso technoleg celloedd tanwydd ocsid solet (SOFC) i ddefnyddio a gwaredu porthiant nwy adnewyddadwy a gwastraff. Yn fwy cyffredinol, nod ei ymchwil yw dangos manteision technegol ac amlbwrpasedd technolegau celloedd tanwydd a pham eu bod yn allweddol i seilweithiau ynni yn y dyfodol ochr yn ochr â thechnolegau ynni eraill.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 6 - Dŵr Glân a Glanweithdra
  • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
  • NDC 9 - Diwydiant, Arloesi a Seilwaith
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Addysg / Cymwysterau academaidd

Chemistry, PhD, Studies into carbon deposition and sulphur tolerance of nickel catalysts for carbon dioxide reforming of methane: implications for biogas utilisation, Keele University

Medi 2006Medi 2010

Dyddiad Dyfarnu: 9 Maw 2011

Chemistry with Mathematics, BSc, Keele University

Medi 2003Meh 2006

Dyddiad Dyfarnu: 9 Meh 2006

Allweddeiriau

  • QD Chemistry
  • TP Chemical technology
  • TD Environmental technology. Sanitary engineering

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Christian Laycock ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu