20142022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Rwy’n microbiolegydd moleciwlaidd ag arbenigedd mewn geneteg a genomeg facteria. Yn eang, mae gennyf diddordeb mewn sut mae facteria yn rhyngweithio yn eu amglychedd, a sut mae rhai rhywogaethau yn domineiddio a dlieu eu cystadleuwyr. Ar hyn o bryd, rwy'n rhan o brosiect sy'n ymwneud a lleihau y defnydd o gwrhfiotigau wrth gynhyrchu moch. 

Cyn symyd i Brifysgol De Cymru ymgymherais swydd ymchwil wedi’i ariannu gan y BBSRC ym Mrhifysgol Caerdydd. Pwrpas y gwaith ymchwil oedd archwilio i weithgaredd gwrthfiotig a bioleg poblogaeth facteria Burkholderia o ysgyfaint pobl â ffibrosis systig. Derbyniais PhD o Imperial College, Llundain, gyda traethawd ymchwil ar bwnc secretiad protein o’r pathogen dynol opportunistaidd Pseudomonas aeruginosa.

Diddordebau addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer Microbioleg Feddygol, a'r modiwl Heriau Byd-eang mewn Clefyd Heintus sydd newydd ei ailgynllunio. Rwy'n rhedeg prosiectau myfyrwyr blwyddyn olaf gyda ffocws ar ficrobioleg. Rwy'n cyfrannu at addysgu ar Micro-organebau a'r Gell Dynamig, Sgiliau Ymchwil Fiolegol, Cyflwyniad i Fioleg Fforensig a Geneteg Foleciwlaidd Dynol.

 

 
 
 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Cerith Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu