Meysydd ymchwil

  • RT Nursing

Diddordebau ymchwil

Mae Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau yn y gymuned, gan gynnwys gwasanaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol statudol, gofal sylfaenol, y trydydd sector a'r sector annibynnol. Rwyf wedi datblygu diddordeb arbennig mewn integreiddio, cydnerthedd teuluoedd ac yn fwyaf diweddar mewn rhagnodi cymdeithasol www.wsspr.wales . Mae hyn yn deillio o'm blynyddoedd o weithio mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cyn fy ngyrfa academaidd.

. Rwy'n nyrs gofrestredig (oedolion) ac yn gadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr Age Cymru Gwent.
Mae gennyf nifer o rolau arwain gan gynnwys:
• Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan PRIME Cymru yn arwain y tîm ym Mhrifysgol De Cymru a'n pecyn gwaith 'Gofal yn nes at Gymunedau'.
• Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR).

Mae fy arbenigedd ymchwil o fewn methodolegau ansoddol a dulliau cymysg gan gynnwys dulliau consensws integredig fel Mapio Cysyniadau Grŵp (hwylusydd hyfforddedig GroupWisdom gan Dr Mary Kane yn 2014), Realist Evaluation (hyfforddwyd gan Dr Geoff Wong 2017), Phenomenology ac Action Research.   
 
 

Gwobrau

  1. Best Overall Impact

    Gwobr: Gwobr (gan gynnwys medalau a gwobrau)

  2. Best Societal Impact

    Gwobr: Gwobr (gan gynnwys medalau a gwobrau)

Gweld y cyfan (5) »

ID: 20934