Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymunedol yn canolbwyntio ar wella gwasanaethau yn y gymuned, gan gynnwys gwasanaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol statudol, gofal sylfaenol, y trydydd sector a'r sector annibynnol. Rwyf wedi datblygu diddordeb arbennig mewn integreiddio, cydnerthedd teuluoedd ac yn fwyaf diweddar mewn rhagnodi cymdeithasol www.wsspr.wales . Mae hyn yn deillio o'm blynyddoedd o weithio mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cyn fy ngyrfa academaidd.

. Rwy'n nyrs gofrestredig (oedolion) ac yn gadeirydd bwrdd ymddiriedolwyr Age Cymru Gwent.
Mae gennyf nifer o rolau arwain gan gynnwys:
• Cyfarwyddwr Cyswllt Canolfan PRIME Cymru yn arwain y tîm ym Mhrifysgol De Cymru a'n pecyn gwaith 'Gofal yn nes at Gymunedau'.
• Cyfarwyddwr Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR).

Mae fy arbenigedd ymchwil o fewn methodolegau ansoddol a dulliau cymysg gan gynnwys dulliau consensws integredig fel Mapio Cysyniadau Grŵp (hwylusydd hyfforddedig GroupWisdom gan Dr Mary Kane yn 2014), Realist Evaluation (hyfforddwyd gan Dr Geoff Wong 2017), Phenomenology ac Action Research.   
 
 

Addysg / Cymwysterau academaidd

PGCE

Dyddiad Dyfarnu: 1 May 2011

PhD, Coventry University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Dec 2010

MSc Interprofessional Studies (Health), University of Wales Institute, Cardiff (UWIC)

Dyddiad Dyfarnu: 1 Jul 2008

BSc (OPEN), Open University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Jul 1996

Safleoedd allanol

Associate Director PRIME Centre Wales, PRIME Centre Wales

1 Chwef 2021 → …

Director Wales School for Social Prescribing Research, Wales School for Social Prescribing Research (WSSPR)

1 Ebr 2020 → …

Wales Social Prescribing Research Network

Ebr 201831 Maw 2020

Chair , Age Cymru Gwent

Tach 2016 → …

Senior Clinical Research Fellow, PRIME Centre Wales

Awst 2013Tach 2019

Allweddeiriau

  • RT Nursing

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Carolyn Wallace ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Rhwydwaith

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu