Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Yr Athro Brendan Cropley yw Pennaeth y Ganolfan Ymchwil Pêl-droed yng Nghymru. Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, nod y Ganolfan yw hyrwyddo, hwyluso a chynnal ymchwil amlddisgyblaethol i bêl-droed er mwyn cefnogi arfer gorau mewn perfformiad, datblygiad a lles chwaraewyr, addysg hyfforddwyr, cyfranogiad, ac iechyd. Mae ei ymchwil hefyd yn canolbwyntio'n ehangach ar ddatblygu arfer proffesiynol mewn gwahanol ddisgyblaethau, yn benodol hyfforddi chwaraeon a seicoleg chwaraeon. Mae'r diddordebau hyn yn cynnwys archwilio gwerth a gwella llwybrau addysg a datblygiad.

Ystyrir yr Athro Cropley yn eang fel arbenigwr ymchwil ym maes ymarfer myfyriol a’r potensial sydd ganddo i ddatblygu arfer effeithiol a hwyluso ffyniant dynol. Yn fwy diweddar, mae wedi datblygu rhaglenni ymchwil llwyddiannus ym meysydd datblygu sgiliau bywyd trwy chwaraeon a seicoleg perfformiad mewn hyfforddwyr ac athletwyr fel ei gilydd gan ganolbwyntio ar iechyd meddwl a lles. Mae’r Athro Cropley wedi cyhoeddi dros 60 o lawysgrifau a phenodau llyfrau, gan gyfrannu at gyhoeddiadau sy’n arwain y byd ym meysydd hyfforddi chwaraeon a seicoleg chwaraeon.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Addysg / Cymwysterau academaidd

Sport Psychology, PhD, Reflective Practice and Consultant Effectiveness: An Examination of Sport Psychology Practice, University of Wales Institute, Cardiff (UWIC)

Dyddiad Dyfarnu: 4 Rhag 2009

Sport & Exercise Science, MSc, MSc Sport & Exercise Science (Hons), University of Wales Institute, Cardiff (UWIC)

Dyddiad Dyfarnu: 1 Gorff 2003

PE & Sport Science, BSc, BSc PE & Sport Science, Loughborough University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Gorff 2001

Safleoedd allanol

External Examiner: MRes Sport, Nottingham Trent University, UK.

2020 → …

Coaching Science Research Sub-Group Lead, Welsh Institute of Performance Science

2019 → …

External Examiner: Elite Coach Apprenticeship Scheme, The Premier League

2018 → …

Head of Centre, Centre for Football Research in Wales

2017 → …

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Brendan Cropley ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu