Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae Dr Biao Zeng yn seicoieithydd arbrofol ac yn niwrowyddonydd cymhwysol. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn bennaf mewn canfyddiad lleferydd clyweledol ac anadlu lleferydd. Mae rhan fawr arall o’i ddiddordebau ymchwil yn gorwedd yn y meysydd ymarferol, gan gynnwys VR, AI a chymwysiadau traciwr llygad, a rhyngwyneb ymennydd-cyfrifiadur (BCI) ar gyfer addysg a grwpiau bregus, e.e. goroeswyr ôl-strôc a phobl sy'n heneiddio. Mae ganddo hefyd ddiddordebau ymchwil mewn ymddygiad gwleidyddol, statws economaidd-gymdeithasol mewn addysg, a’i gysylltiad â datblygiad diweddarach plant.

Diddordebau addysgu

Profiad

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Addysg / Cymwysterau academaidd

Psychology, PhD, Univ Bristol, University of Bristol, IT Serv R&D

Dyddiad Dyfarnu: 1 Awst 2008

Psychology, MSc, Peking University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Gorff 2002

Linguistics, BA, Peking University

Dyddiad Dyfarnu: 1 Gorff 1999

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Biao Zeng ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu