Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae'r Athro Bev John wedi gweithio ym maes iechyd seicolegol ers blynyddoedd lawer, ym maes ymchwil, addysgu a darparu triniaeth, gan ddatblygu a gwerthuso ymyriadau sy'n gysylltiedig ag iechyd. Mae hi hefyd wedi darparu therapïau seicolegol. 

Ei phrif ffocws yw ymchwil gymhwysol mewn iechyd seicolegol, yn enwedig hyrwyddo newid ymddygiad cadarnhaol mewn iechyd meddwl a chorfforol a chamddefnyddio sylweddau; a datblygu a gwerthuso ymyriadau seicolegol. 

Mae'n aelod arsylwi o Grŵp Trawsbleidiol Gamblo Problemus Llywodraeth Cymru ac yn arbenigwr gwadd ar Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau Llywodraeth Cymru ar gyfer Bwrdd Prosiect niwed i'r ymennydd (ARBD) sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Ynghyd â'r Athro Roderique-Davies, mae'r Athro John yn aelod o grŵp llywio Menter Beat the Odds, cynghrair ryngwladol o grwpiau adfer.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Bev John ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu