Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig, daeth Anne Marie i'r Brifysgol yn 1996 fel myfyriwr PhD i ymchwilio i brofiad cleifion sy'n cael llawdriniaeth ddydd. Mae'r astudiaeth hon wedi bod yn gonglfaen i gyhoeddiadau ar boen yn ogystal ag asesiad a rheolaeth nyrsys ohono. 

Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys iechyd y geg mewn plant gyda sawl astudiaeth ymchwil ansoddol yn gwerthuso effaith y rhaglen Cynllun Gwên o safbwyntiau athrawon a rhieni. Yn fwy diweddar, mae hi wedi bod yn rhan o astudiaeth drawsdoriadol gydag ymarferwyr iechyd y geg i nodi ffactorau ymddygiadol sy'n dylanwadu ar fabwysiadu dull ataliol cymunedol o ddarparu gofal deintyddol yng Nghymru. 

Mae ei haddysgu yn bennaf mewn dulliau ymchwil ar lefel ôl-raddedig

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Anne-Marie Coll ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu